Oferujemy:

 

1. Poradnictwo w zakresie używania, nadużywania i uzależnienia od narkotyków, i innych substancji psychoaktywnych (oprócz alkoholu)
2. Poradnictwo dla rodziców i rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
3. Terapię indywidualną i grupową dla dorosłych z problemem nadużywania i uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych (oprócz alkoholu)
4. Terapię indywidualną dla rodziców i innych członków rodzin osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych
5. Konsultacje w ww problemach
Zajmujemy się pomocą osobom z problemem używania, nadużywania i uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, leki), uzależnienia od komputera, telefonu, internetu. Oferujemy również pomoc rodzinom tych osób, np. rodzicom, czy współmałżonkom.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu z naszą placówką, w godz. 13.00 - 18.00