BOGNA KOTULAK
RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI
DARIA JAGIELSKA
       
       

- RYSZARD CZĘSTOCHOWSKI - Twórca poradni MONAR w roku 1985
linki: WIKIPEDIA Stowarzyszenie Pisarzy Polskich. tel. 793 844 133

- BOGNA KOTULAK - Pedagog o specjalizacji resocjalizacja, specjalista psychoterapii uzależnień. od 1993 r. do 1996 r. praca z osobami uzależnionymi od narkotyków w Ośrodku NZOZ Monar w Majdanie Kozic Dolnych.
Od 1999r praca w Poradni na stanowisku specjalista terapii uzależnień. Od sierpnia 2006 r. kierownik tejże placówki.
tel. 793 808 638

2013-2015 Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny w Piastowie na stanowisku specjalista terapii uzależnień
2006-2008 Zakład Karny dla Kobiet w Grudziądzu na stanowisku specjalista terapii uzależnień, projekt Nowa Droga.

- dr ANNA JANUSZ -SZCZUKOWSKA lekarz psychiatra i psycholog

- DARIA JAGIELSKA - Psycholog i pedagog o spec. profilaktyka społeczna

 

© monar Bydgoszcz