HISTORIA  PORADANI
1. Wrzesień 1985 zalożenie Punktu Konsultacyjnego MONAR w Bydgoszczy na ul.Marcinkowskiego 4  przez Ryszarda Częstochowskiego , który na polecenie Marka Kotańskiego powrócił z Warszawy do swojego rodzinnego miasta.
2.Rok 1986 Zorganizowanie udanej akcji "Łańcuch czystych serc".Ludzie chwycili się za rece od ulicy Fordońskiej do Myślęcinka.W akcji wzięło udział tysiące Bydgoszczan.W tym samym roku kilka premier monarowskiego "Teatru Czystych Serc" .
3.Rok 1989 przeniesienie poradni na ul.Paderewskiego 26. Nowym pomysłem profilaktycznym było utworzenie w Monarze  "Kawiarenki u Kota".
4.Rok 1999 przeniesienie Poradni na ul.Swarzewską 2a i reorganizacja placówki na NZOZ. Od tego momentu pełna nazwa brzmi Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień NZOZ MONAR.
5.Rok 2006 zmiana kierownika Poradni na Bognę Kotulak .Ryszard Czestochowski zostaje koordynatorem d/s merytorycznych a do zespołu dochodzi psychoterapeuta,trener PTP Piotr Miszewski.© monar Bydgoszcz