Marek Południak - dyrektor Poradni


mgr pedagogiki specjalnej w zakresie resocjalizacji
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień ( certyfikat nr S/0163/2003)
Ukończone szkolenia własne:
• Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej – „Profilaktyka Środowiskowa Dla Młodzieży Zagrożonej Patologią Społeczną” – Agencja Doradztwa Zawodowego w Warszawie
• International European Drug Abuse Treatment Training Project – UCSD Extension – University of California, San Diego
• International European Drug Abuse Treatment Training Project – Associazione “Casa Famiglia Rosetta” Mediterranean Institute for Research and Training in Physiotherapy & Psychotherapy Unversita degli Studi di Palermo, School of Medicine – Department of Psychotherapy
• Szkoła Letnia Komisji Edukacji w dziedzinie Uzależnień dla Terapeutów Narkomanii – Fundacja im. Stefana
Batorego
• Szkoła Trenerów – Pracownia „Trop”, Zespół Trenerów Sieć” – Warszawa
• Szkolenie w zakresie uzależnień behawioralnych – Błękitny Krzyż
Inne doświadczenia w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień:
• Biegły sądowy

Sylwia Ziółkowska


Wykształcenie wyższe, pedagog resocjalizacji, psycholog
specjalista psychoterapii uzależnień nr certyfikatu: 2001
Studia magisterskie z pedagogiki o sp.resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Studia magisterskie z psychologii na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Szkoła Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w CARE Brok,
Szkolenia: „Diagnoza i terapia pacjenta z podwójną diagnozą”,
„Seksualność na kontinuum zdrowia i choroby”
„Program Ograniczania Picia”, „Terapia osób z uzależnieniami behawioralnymi.”

Beata Pudlińska


mgr pedagogiki o specjalności resocjalizacja i psychopedagogika.
Specjalista psychoterapii uzależnień. Certyfikat nr SP/1552/2018
Kilkuletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i narkotyków w ośrodku terapeutycznym.
Obecnie pracownik Pomocy Społecznej, pracujący systemowo z rodzinami będącymi w kryzysie.
W dalszym ciągu podnosząca swoje kompetencje i kwalifikacje, uczestnicząc w różnych szkoleniach, warsztatach i treningach rozwoju osobistego i zawodowego.